سیستیک هیگروما (Cystic Hygroma): تاریخ : 1394/08/11 زمان : 20:30 تعداد بازدید : 73

سیستیک هیگروما یک ناهنجاری کیستیک سیستم لنفاوی است که 1 مورد در 10000 تولد دیده می شود. این کلمه ریشه یونانی داشته به معنای تومور حاوی مایع است که شیوع آن در جنس مونث و مذکر یکسان است. 50 تا 60 در صد موارد در موقع تولد تشخیص داده شده و 80 تا 90 در صد موارد هم قبل از پایان 2 سالگی قابل تشخیص است.
فرستادن دیدگاه


نام :

دیدگاه :

کد را در کادر زیر وارد نمائید :


آمار بازدید