-  متولد سال 1343 در شهر خوی

- فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، خرداد 1369 با رتبه ی 10 درصد اول کلاس

- گذراندن طرح دوساله ی پزشکی عمومی در شهر ایلام، سال های 1371-1369

- اخذ رتبه ی سوم آزمون بورد تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور 1375

- گذراندن طرح تخصص در شهر تکاپ و تبریز، سال 1375

- فارغ التحصیل رشته ی فوق تخصصی جراحی و ارولوژی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شهریور 1379

- اخذ رتبه ی اول کشور در آزمون بورد فوق تخصصی جراحی اطفال، شهریور 1379

- گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی جراحی و ارولوژی کودکان و نوزادان در مرکز GOSH دانشگاه لندن با استفاده از بورس رتبه اول کشوری، سال 1380

- دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- عضو هیئت ممتحنه ی ارتقا-گواهینامه ی رشته ی جراحی عمومی

- نماینده ی دبیرخانه ی شورای تخصصی پزشکی در تدوین کوریکولوم آموزشی جراحی عمومی

- همکاری فعال در تدوین برنامه ی جدید آموزشی برای دستیاران رشته ی تخصصی جراحی عمومی

- نماینده ی ارزشیابی بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- نماینده ی دانشکده ی پزشکی شهید بهشتی در تدوین کوریکولوم آموزشی طب اورژانس

- استاد نمونه ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1382

- استاد نمونه ی گروه اتاق عمل و هوشبری دانشگاه شهید بهشتی در سال 1384 بر اساس نظرسنجی از دانشجویان

- عضو هیئت علمی برگزیده ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1386

- تالیف کتاب "راهکارهای عملی کنترل عفونت های بیمارستانی"  با همکاری آقای دکتر علیرضا فهیم زاد فوق تخصص عفونی اطفال، به عنوان منبع آموزشی بومی جهت استفاده در دوره ی فلوشیپ و دستیاری بیمارستان کودکان مفید، سال 1386

- تالیف دو کتاب مربوط به رادیولوژی اطفال با همکاران متخصص رادیولوژی به زبان انگلیسی، سال های 1386 و 1387

- تهیه و تولید مواد آموزشی فوریت های جراحی کودکان به صورت CD و فایل Power Point جهت ارائه به دانشجویان و دستیاران

 - نگارش و چاپ مقالات متعدد علمی-پژوهشی به زبان های انگلیسی و فارسی

- ارائه ی مقاله در کنگره، سمینار و کار گاه های آموزش مداوم جراحی و اطفال

- تدریس و آموزش جراحی و جراحی کودکان ونوزادان برای رشته های پرستاری، تکنسین اتاق عمل و پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

- استاد راهنما و مشاور در پایان نامه ی دوره های دکترای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

- انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

- دبیر و عضو کمیسیون تخصصی جراحی اطفال اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

- رئیس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید، سال های1388-1383

- ایجاد و راه اندازی بخش نفرولوژی در بیمارستان کودکان مفید، سال 1387

- تکمیل و راه اندازی مرکز تحقیقات جراحی اطفال در بیارستان کودکان مفید، سال 1387

- راه اندازی همودیالیز صفاقی در بیمارستان کودکان مفید، سال 1387

 

 

آمار بازدید