عمل جراحی در بیماران خونریزی دهنده مثل هموفیلی؟ تاریخ : 1394/06/06 زمان : 11:15
کاربر : تاریخ : ساعت :

برای عمل جراحی در کودکان با زمینه خونریزی چه تمهیداتی باید ملاحظه شود؟

تاریخ : ساعت :

اگر فاکتور های خاصی در کودک کمبود داشته باشد بطور مثال قبل از عمل سطح  فاکتور شماره 8 را در سطح 100 تا 150 واحد در دسی لیتر و سطح فاکتور شماره 9 را در حد 80 تا 100 واحد در دسی لیتر نگه می داریم. و سطح فاکتور های مذکور را بین 50 تا 60 واحد دردسی لیتر برای 7 تا 14 روز بعد از عمل حفظ می کنیم.اگر پاسختان را نیافتید، پرسش خود را برای من بفرستید.


نام :

پرسش :

کد را در کادر زیر وارد نمائید :


آمار بازدید