فتق تاریخ : 1394/06/03 زمان : 22:16
کاربر : تاریخ : ساعت :

آیا فتق ناف نیاز به عمل دارد؟

تاریخ : ساعت :

نوزادی که با فتق ناف متولد می شود، در صورتی که قطر فتق بیش از 2 سانتی متر باشد، نیاز به عمل جراحی دارد. در غیر این صورت تا  4-5 سالگی صبر میکنیم تا خود به خود بسته شود. اگر بسته نشود نیاز به عمل دارد.اگر پاسختان را نیافتید، پرسش خود را برای من بفرستید.


نام :

پرسش :

کد را در کادر زیر وارد نمائید :


آمار بازدید