تروما و آسیب های کودکان تاریخ : 1394/06/06 زمان : 03:14
کاربر : تاریخ : ساعت :

عذر می خواهم برای پیشگیری از آسیب های کودکان چه توصیه هایی می کنید؟

تاریخ : ساعت :

بر حسب سن، آسیب های تهدید کننده کودک متفاوت است. در سن مدرسه می تواند ناشی از دوچرخه سواری باشد که برای پیشگیری از کلاه ایمنی باید استفاده شود. در سنین بعد از راه افتادن تا مدرسه، مهم ترین عامل امکان غرق شدگی است که حتما باید دور حوض یا استخر نرده نصب شده و امکان بالا رفتن از آن برای کودک میسر نباشد. همچنین همراهی والدین خیلی مهم بوده و تیوب های نجات غریق در استخر وجود داشته باشد. ضمنا خود نجات غریق دور استخر حاضر بوده، امکان کمک پزشکی نیز در کنار استخر یا دریا مهیا باشد. آسیب دیگر سقوط از بلندی است که برای پیشگیری از آن لازم است جلو راه پله و پنجره ها از حفاظ استفاده شود. آتش سوزی و سوختگی ناشی از آن می تواند آسیب بعدی باشد و استفاده از سنسور های حساس به دود کمک کننده است. درضمن برای پیشگیری از سوختگی با آب، دمای آب گرم خانه نباید از 54.4 سانتی گراد بیشتر باشد. تصادفات ترافیکی و ماشین در همه سنین کودکی می تواند خطر ساز باشد. بهترین راه پیشگیری، استفاده از صندلی مخصوص متناسب با سن کودک است. گذشتن از عرض خیابان به تنهایی برای کودکان خطر ساز است. زیرا کودکان تخمین درستی از سرعت و فاصله ی وسیله ی نقلیه در حال حرکت نسبت به خود را ندارند. مسمومیت از آسیب های دیگر کودکان به شمار میرود. برای پیشگیری بهترین کار دور و مخفی نگه داشتن داروها، سموم و مواد پاک کننده از دسترس کودک است. ضمنا درپوش آنها باید طوری طراحی شود که امکان باز کردن این مواد و داروها توسط کودک امکان پذیر نباشد. وسایل، ابزار، تنقلات، هسته و تخمه ی میوه ها، آجیل و خشکبار، اسباب بازی و ... خصوصا در مواردی که اندازه ی آنها کوچک بوده و امکان بلع وجود دارد، منجر به خفگی بدنبال بلع سهوی شده و بسیار خطرناک است.اگر پاسختان را نیافتید، پرسش خود را برای من بفرستید.


نام :

پرسش :

کد را در کادر زیر وارد نمائید :


آمار بازدید