سینداکتیلی به هم چسبیدگی انگشتان تاریخ : 1394/06/06 زمان : 05:00
کاربر : تاریخ : ساعت :

انگشتان دست راست دختر من به هم چسبیده آیا امکان جداسازی آن است؟

تاریخ : ساعت :

بله وجود دارد.  زمان مناسب عمل جراحی بعد از معاینه  فیزیکی، بالینی و بررسی های تصویر برداری تعیین می شود.اگر پاسختان را نیافتید، پرسش خود را برای من بفرستید.


نام :

پرسش :

کد را در کادر زیر وارد نمائید :


آمار بازدید