اسکن کلیه با مواد هسته ای(Nuclear Medicine Renal Scan) تاریخ : 1394/06/19 زمان : 14:50 تعداد بازدید : 110

 

کلیه‌ها وظیفه دفع و برداشتن مواد زاید خون مثل اوره (ترکیبات نیتروژن دار) و نمک را به عهده دارند. این مواد با حل شدن در آب به صورت مایع از کلیه‌ها دفع می شود. این محلول در کلیه‌ها تولید شده و از طریق حالب به مثانه و از آن طریق دفع می شود. مواد هسته ای در اسکن کلیه از طریق جریان خون به کلیه‌ها می رسد. کلیه‌ها این مواد را تغلیظ می کنند. وارد حالب و از آنجا وارد مثانه شده و تخلیه می شود. با استفاده از این روش تصاویری از کلیه‌ها گرفته می شود. برای اسکن کلیه از دو مواد متفاوت به نام های DTPA و MAG3 استفاده می کنند. اسکن MAG3 به دلیل اینکه در کودکان کوچکتر و کلیه‌های با عملکرد ضعیف قابل انجام است ارزش تشخیصی بالاتری نسبت به DTPA دارد.

درواقع با این دو نوع اسکن ذکرشده ارزیابی خون‌رسانی کلیه‌ها، عملکرد و ترشح کلیه‌ها مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد. همچنین درصد عملکرد هر کلیه را به‌طور مجزا تعیین می‌کنند.

DTPA همچنین برای ارزیابی موارد ذیل به‌کاربرده می‌شود.

·       تعیین عملکرد توبولی و خون‌رسانی کلیه

·       فشارخون ناشی از عروق کلیوی یا رنووسکولر

·       تعیین تنگی شریان کلیوی

·       انسداد توبول های کلیوی، تروما و آسیب

·       عملکرد توبولر و خونرسانی کلیه پیوندی

 

 
فرستادن دیدگاه


نام :

دیدگاه :

کد را در کادر زیر وارد نمائید :


آمار بازدید