آترزی صفراوی (Biliary Atresia) تاریخ : 1394/07/03 زمان : 19:41 تعداد بازدید : 72

در نوزادان نرمال مایع صفراوی از کبد و از طریق مجاری صفراوی به دوازده می‌ریزد. مجاری صفراوی، لوله‌های توخالی هستند که ترشحات و مایعات صفراوی را از کبد به روده حمل می‌کنند. هزاران مجاری صفراوی کوچک در کبد بعد از تشکیل، تجمیع شده و تبدیل به یک مجرای بزرگ‌کبدی می‌شوند. که محتویات مایع صفراوی خود را به داخل روده می‌ریزد. کیسه صفرا نقش انبار صفرا را دارد  که در موارد لزوم محتویات خود را داخل روده می‌ریزد. بعدازاینکه کیسه صفرا توسط مجرای سیستیک به مجرای صفراوی کبدی وصل می‌شود نام آن مجرا به مجرای مشترک صفراوی تغییر  پیداکرده و این مجرا وارد دئودنم می‌شود. آترزی مجاری به ناهنجاری تلاقی می‌شود که در آن مجاری صفراوی تشکیل نشده و یا لوله‌های حامل صفر تو پر بوده و توخالی نیستند تا صفرا را از کبد به روده انتقال دهند.
فرستادن دیدگاه


نام :

دیدگاه :

کد را در کادر زیر وارد نمائید :


آمار بازدید