رفلاکس گوارشی (Gastroesophageal Reflux) تاریخ : 1394/04/20 زمان : 23:23 تعداد بازدید : 488

تعریف:

برگشت محتویات معده به مری یا رفلاکس گوارشی یکی از بیماری های شایع در کودکان می باشد. رفلاکس یا برگشت محتویات معده به مری به صورت طبیعی در طول روز ممکن است حادث شود. لزوما این برگشت یا رفلاکس باعث بیماری و عوارض ناشی از رفلاکس نمی شود و ممکن است به صورت طبیعی یا فیزیولوژیک در ساعاتی از روز در شیر خواران و کودکان  دیده شود.

البته عوامل بازدارنده برای پیشگیری از رفلاکس در شیر خواران به صورت فیزیولوژیک و طبیعی وجود دارد. از جمله وجود بزاق حفره دهان که سبب قلیایی شدن محیط مری مخصوصا قسمت تحتانی آن که در معرض اسید می باشد، می شود. اندازه ی کافی طول مری شکمی،  سبب اعمال فشار مثبت روی قسمت تحتانی مری شده و باعث بسته شدن آن می شود. اسفنکتر تحتانی مری که در واقع یک عضله فیزیولوژیک می باشد بعد از تخلیه محتویات مری به معده بسته شده و باعث پیشگیری از رفلاکس می شود. زاویه هیس در واقع زاویه ای است بین معده و مری شکمی که تنگ بودن این زاویه عامل بازدارنده برای رفلاکس گوارشی می باشد. حرکات دودی قوی مری سبب حرکت منظم و ریتمیک غذا از دهان به سمت معده شده و یک مسیر یک طرفه برای حرکت غذا ایجاد می کند.

رفلاکس به صورت فیزیولوژیک و طبیعی  در کودکان و بالغین در طول روز وجود داشته و لزوما سبب بیماری نمی شود.  رفلاکسی را پاتولوژیک یا بیماری زا می نامیم که سبسب اختالال در رشد و تکامل طبیعی کودک،  اختلال خواب ، آسپیراسیون یا برگشت محتویات معده به ریه و عفونت آن شود. درد شکم و یا درد خلف جناغ ، التهاب  یا زخم قسمت تحتانی مری،  تنگی مری و مری بارت از عوارض دیگر  رفلاکس گوارشی می باشد.

تشخیص رفلاکس گوارشی:

تشخیص این بیماری با گرفتن عکس رنگی از مری و معده برای نشان دادن شکل مری و معده، و همچنین رویت حرکات دودی مری  امکان پذیر است.ph متری یا اندازه گیری اسیدیته ی قسمت تحتانی مری، استاندارد طلائی در تشخیص این بیماری می باشد. انجام مانومتری  که در واقع ثبت حرکات دودی و ریتمیک مری می باشد، از ابزازر های تشخیصی دیگراست. اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی،  رویت التهاب و زخم قسمت تحتانی مری،  نمونه برداری از مری و تعیین مرحله بندی شدت زخم و یا التهاب،  از دیگراقدامات تشخیصی می باشد. اسکن ایزوتوپ برای ارزیابی زمان مناسب  تخلیه معده در مواردی به کار برده می شود.

درمان دارویی رفلاکس گوارشی: 

درمان دارویی در ۹۰ در صد از بیماران موثر بوده و نیاز به جراحی را متنفی می کند. این درمان شامل قرار دادن شیر خوار دروضعیت سوپاین یا طاق باز،  با سر وتنه  بالاتر از سطح افقی و تجویز داروهای کاهنده اسید معده می باشد. استفاده از داروی سیساپراید به علت عوارض قلبی  و ایجاد اختلال در ریتم قلبی توصیه نمی شود. داروهایی که حرکات قسمت فوقانی دستگاه گوارش را افزایش می دهند از جمله  دامپریدون و متوکلوپرامید هم توصیه می شود. 

درمان جراحی رفلاکس گوارشی:

درمان جراحی در موارد اختلالات آناتومبک یا شکلی و موارد مقاوم به درمان طبی و همچنین داشتن حملات آپنه یا وقفه تنفسی، عفونت های مکرر و مقاوم ریه توصیه می شود. در عمل جراحی مکانیسمی ایجاد می کنیم تا از برگشت ترشحات معده به مری پیشگیری شود.

پیش آگهی رفلاکس گوارشی:

پیش آگهی این بیماری خوب بوده و کاملا قابل درمان می باشد. 
فرستادن دیدگاه


نام :

دیدگاه :

کد را در کادر زیر وارد نمائید :


آمار بازدید